Öğretim Elemanları

ErhanDogan[3207].jpg (179 KB)

Prof. Dr. Erhan DOĞAN

Bölüm Başkanı

İlgi Alanları : Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Sivil Toplum ve Dış Politika, Türk Dış Politikası

E-posta: edogan@marmara.edu.tr   Dahili : 4235

Özgeçmiş


NurayBozbora[3210].jpg (105 KB)

Prof. Dr. Nuray BOZBORA

İlgi Alanları : Türk Siyasal Hayatı, Balkanlar, Osmanlı Toplumsal Hayatı, Siyasal Kurumlar, Osmanlı Tarihi

E-posta: nbozbora@marmara.edu.tr   Dahili : 4246  

Özgeçmiş


AysegulSever[3200].jpg (57 KB)

Prof. Dr. Ayşegül SEVER

İlgi Alanları : Türkiye-Orta Doğu İlişkileri, Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş Tarihi, Dış Politika Analizi, Bölgeselleşme

E-posta: asever@marmara.edu.tr   Dahili : 4243 

Özgeçmiş


RamazanGozen[3214].jpg (136 KB)

Prof. Dr. Ramazan GÖZEN

İlgi Alanları : Uluslararası İlişkiler Teorileri, Dış Politika Analizi, Küreselleşme, Türk Dış Politikası, ABD Siyaseti ve Dış Politikası, Avrupa Birliği, Ortadoğu

E-posta: rgozen@hotmail.com    Dahili : 4240

Özgeçmiş


SemraCerit[3215].jpg (150 KB)

Prof. Dr. Semra CERİT 

İlgi Alanları : Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma, Sivil Toplum

E-posta: scmazlum@marmara.edu.tr   Dahili : 4247  

Özgeçmiş

 

CagdasUngor[3204].jpg (91 KB)

Prof. Dr. Çağdaş ÜNGÖR 

İlgi Alanları : Çin Siyaseti ve Tarihi, Doğu Asya’da Uluslararası İlişkiler, Soğuk Savaş Tarihi, Türk-Çin İlişkileri

E-posta: cagdas.ungor@marmara.edu.tr   Dahili : 4253

Özgeçmiş


EmreErsen[3206].jpg (159 KB)

Doç. Dr. Emre ERŞEN      

İlgi Alanları : Türk dış politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrasya ve Avrasyacılık, Jeopolitik

E-posta: eersen@marmara.edu.tr   Dahili : 4238  

Özgeçmiş


NursenGurboga.jpg (129 KB)

Doç. Dr. Nurşen GÜRBOĞA

İlgi Alanları : Osmanlı ve Türkiye Toplumsal Tarihi, İktisat Tarihi, Siyasi Tarih, Toplumsal Hareketler

E-posta: ngurboga@marmara.edu.tr   Dahili : 4249  

Özgeçmiş


SunaGulferIhlamur[3217].jpg (135 KB)

Doç. Dr. Suna Gülfer IHLAMUR-ÖNER 

İlgi Alanları : Uluslararası Göç, Ulusötesi Süreçler, Avrupa Çalışmaları, Din Sosyolojisi

E-posta: gihlamur@marmara.edu.tr   Dahili : 4237  

Özgeçmiş


ZuhalMertUzuner[3220].jpg (134 KB)

Doç. Dr. Zuhal MERT UZUNER

Dekan Yardımcısı

İlgi Alanları : Türk-Yunan İlişkileri, Yunan Dış Politikası, Balkanlar, Kıbrıs Sorunu, Dış Politika Analizi

E-posta: zuhal_mert@hotmail.com    Dahili : 4205

Özgeçmiş


 

OzgurUsenmez[3283].jpg (82 KB)

Doç. Dr. Özgür ÜŞENMEZ

İlgi Alanları : Politik Ekonomi, Küresel Finans Politikaları, ABD Siyaseti, Uluslararası İlişkiler Tarihi

E-posta: ozgurusenmez@hotmail.com   Dahili : 4242

Özgeçmiş


SezgiDurgun[3216].jpg (118 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi DURGUN 

İlgi Alanları : Siyasal Coğrafya, Milliyetçilik, Siyaset Felsefesi, Siyasal İdeolojiler

E-posta: sezgi.durgun@marmara.edu.tr   Dahili : 4239  

Özgeçmiş


IbrahimMazlum[3208].jpg (109 KB)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim MAZLUM 

İlgi Alanları : Küresel Güvenlik, Çevre Sorunları ve Güvenlik, Çevresel Göç, Ortadoğu'da Sınıraşan Sular, Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Politika

E-posta: imazlum@marmara.edu.tr   Dahili : 4250  

Özgeçmiş


MANasir.jpg (55 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Ali NASIR

İlgi Alanları: İnsan Hakları, Eleştirel Hukuk Kuramları

E-posta: muhammad.alinasir@hotmail.com  Dahili: 4254

Özgeçmiş


HMercan.jpg (66 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin MERCAN

İlgi Alanları: Orta Doğu Siyaseti, Küresel Siyasette Orta Doğu, Türk Dış Politikası, İslamcılık ve İslami Hareketler

E-posta: mercanmh@yahoo.com

Özgeçmiş


NurCetinoglu[3211].jpg (55 KB)

Dr. Öğr. Üyesi A. Nur ÇETİNOĞLU HARUNOĞLU

İlgi Alanları : Türk dış politikası, ABD dış politikası, Türkiye-ABD ilişkileri, Körfez çalışmaları, İngiliz Okulu

E-posta: ancetinoglu@yahoo.com   Dahili : 4245

Özgeçmiş

 


Kilavuz bio photo June 2019.jpeg (1.14 MB)

Dr. Öğr. Üyesi M. Tahir KILAVUZ

İlgi Alanları: Otoriter Rejimler ve Demokratikleşme, Orta Doğu Siyaseti, Siyasal Davranış, Anketler, Din ve Siyaset

E-posta: mkilavuz@marmara.edu.tr

Özgeçmiş


 

BeyhanTuzcuoglu[3202].jpg (115 KB)

Arş. Gör. Beyhan TUZCUOĞLU

İlgi Alanları: Çağdaş Siyasal Düşünceler, Postyapısalcı Siyaset Teorisi

E-posta: maths_king@hotmail.com   Dahili : 4252

Özgeçmiş


NilayOkten[3209].jpg (109 KB)

Arş. Gör. Nilay ÖKTEN 

E-posta: nilayokten@hotmail.com   Dahili : 4252

Özgeçmiş


BurakAk[3203].jpg (114 KB)

Arş. Gör. Burak AK

E-posta: brk.ak92@gmail.com   Dahili : 4252

Özgeçmiş


MelihKoluk.jpg (98 KB)

Arş. Gör. Melih KÖLÜK

E-Posta: mlhklk@gmail.com  Dahili: 4252


zekeriyyadalar.jpg (25 KB)

Arş. Gör. Zekeriyya DALAR

E-Posta: zekeriyya.dalar@marmara.edu.tr Dahili: 4252


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce tarafından en son 22.01.2021 10:07:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM