Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce

Etkinlikler

 

Tarih

Etkinliğin Adı

Konuşmacılar

Düzenleyen

 

04.12.2012

"Sulhname" Belgesel Gösterimi (Yönetmen: ŞehbalŞenyurt)

Prof. Dr. Mesut Yeğen

MURCIR

 

05.12.2012

Yeni Bir Asker Tipi: Erken Modern Dönem Osmanlı Şehir Yaşantısında Yeniçeriler

Dr. Gülay Yılmaz Diko

MURCIR

 

11.12.2012

Son 10 Yılın Türkiye Dış Politikası (Panel)

Yrd. Doç. Dr. Yonca Özer

Dr. Emre Erşen

Prof. Dr. Mahmut Bali Aykan

Prof. Dr. Gencer Özcan

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

12.12.2012

Vatandaşlık Piyasası: Türkiyeli Elitlerin UlusötesiYurttaşlık Pratikleri (Panel)

Dr. Evren Balta Paker

Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay

MURCIR

 

17.12.2012

Modernleşmenin Simgesel Yükü: İslam ve Kadın

Nazife Şişman

Fikir Talimi Kulübü

 

24.12.2012

Milli Mücadele Dönemi ve Tek Partili Dönemde Türkiye'de Siyaset

Prof. Dr. Ahmet Demirel

Fikir Talimi Kulübü

 

24.12.2012

Sosyal Medya, Dijital Siyaset ve Stratejiler İle Dijital Diplomasi

Gökhan Yücel

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

27.12.2012

AKP Söyleminde Tarihe Bakış

Yrd. Doç. Dr. Emre Sencer

MURCIR

 

20.02.2013

Türkiye’yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye’de Ordu

Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

MURCIR

 

10.04.2013

Osmanlı İstanbul’unda Reji Tekeli ve Tütün İşçileri

Yrd. Doç. Dr. Can Nacar

MURCIR

 

18.04.2013

İslam Mezhepler Tarihi

Hasan Gümüşoğlu

Fikir Talimi Kulübü

 

24.04.2013

Çevre Vatandaşlığının Yolunu Açabilir Miyiz?

Prof. James M. Connelly

MURCIR

 

30.04.2013

(Mesele) Sosyal Adaletsizlik

İhsan Eliaçık

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

02.05.2013

Tek Parti Dönemi Türkiye Siyaseti

Prof. Dr. Ahmet Demirel

Fikir Talimi Kulübü

 

08.05.2013

Türk Dış Politikası ve Dışişleri Bakanlığı'nda Kariyer İmkânları

Ali Naci Koru (Büyükelçi - Dışişleri Bakan Yardımcısı)

Fikir Talimi Kulübü

 
 

16.05.2013

Dünya Yok Oluyor Farkında mıyız? Küresel ve Yerel Çevre Sorunları (Panel)

Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum

Ömer Madra

Bengi Akbulut

Prof. Dr. Beyza Üstün

Cenk Levi

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

21.05.2013

Yeni Anayasa

Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

23.10.2013

Ekoloji Politikası

Sevil Turan

MURCIR

 

06.11.2013

Türk Dış Politikası ve Şanghay İşbirliği Örgütü

Yrd. Doç. Dr. Emre Erşen

MURCIR

 

28.11.2013

Ortadoğu’da Kanlı Bahar (Panel)

Prof. Dr. Fulya Atacan

Prof. Dr. Gencer Özcan

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

05.12.2013

Türkiye’de Değişim: Demokratikleşme Paketi (Panel)

Prof. Dr. Ahmet Demirel

Prof. Dr. Ferhat Kentel

Markar Esayan

Fikir Talimi Kulübü

 

12.12.2013

Muhafazakârlık ve Türkiye

Doç. Dr. Yüksel Taşkın

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

18.12.2013

Türkiye’de Kimlik Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

20.12.2013

90. Yılında Lozan (Panel)

Prof. Dr. Ayşegül Sever

Prof. Dr. Ahmet Demirel

Prof. Dr. Levent Ürer

Prof. Dr. Dilek Barlas

Doç. Dr. Sevtap Demirci

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

25.12.2013

Türkiye’nin İkilemi: Avrupa Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü

Doç. Dr. Çiğdem Nas

Yrd. Doç. Dr. Emre Erşen

Uluslararası İlişkiler Kulübü

 

18.02.2014

Haydi Sen de Katıl : İstanbul Kendi Oyunu Kendi Sayıyor

  Uluslararası İlişkiler Kulübü  

22.02.2014

Marmara Siyasal Günceli Tartışıyor

  Uluslararası İlişkiler Kulübü  

25.02.2014

Situating and Public Space in Independent Georgia: Political Practices, Struggles and Perspectives

 

MURCIR

 

24.03.2014

Türkiye Politikaları Örneği Çerçevesinde Rusya Federasyonunda Sivil Toplum - Dış Politika İlişkisi

 

MURCIR

 

02.04.2014

Yerel Seçimlerin Ardından: Sonuçlar ve Yansımalar

 

MURCIR

 

21.04.2014

30 Mart Yerel Seçiminin Ardından: Yerelleşme Tartışmaları

 

MURCIR

 

24.04.2014

 "Üçüncü Yılında Suriye Krizi"

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

30.04.2014

 AKP'nin Müteahhitleri: Yerel Yönetimler, Kentsel Altyapı Yatırımları ve Sermaye Birikim Süreçlerinin Yeni Dinamikleri

 

MURCIR

 

07.05.2014

“Şeriat, Anayasacılık ve Kamusal Akıl: İran'ın Devrim Sonrası Anayasasının Eleştirel Bir Değerlendirmesi”

 

MURCIR

 

22.05.2014

Dışişleri Bakanlığı'nda Çalışma İmkanları

  Siyasal Bilgiler Fakültesi  

23.05.2014

Karşılaştırmalı Perspektiften Çin ve Türkiye

  Siyasal Bilgiler Fakültesi  

04.06.2014

"Indian Politics Under The BJP Government"

 

MURCIR

 

16.10.2014

Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

Jay Winter, Yale Üniversitesi

 

Burak Gülboy, İstanbul Üniversitesi

 

Feroze Yasamee, Manchester Üniversitesi

 

Feroz Ahmad, Yeditepe Üniversitesi

 

Gül Tokay, Bağımsız Araştırmacı

 

Iskender Gilyazov, Kazan Üniversitesi

 

Mehmet Ö. Alkan, İstanbul Üniversitesi

 

Odile Moreau, Montpellier Üniversitesi

 

Tilman Ludke, Freiburg Üniversitesi

 

Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi

 

Behlül Özkan, Marmara Üniversitesi

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

17.12.2014

İslam Siyaset Düşüncesinde Muhalefet

Ümit Aktaş, Yazar

Fikir Talimi Kulübü

 

18.12.2014

 Türkiye'de Muhafazakarlık

Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi

 

Ali Şimşek, Yazar

 

Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi

Kamu Yönetimi Kulübü

 

20.02.2015

Jean Monnet Bilgilendirme Toplantısı

Sinem Bölükbaşı, Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri Uzmanı

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

11.03.2015

MURCIR Çarşamba Paneli - Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında 20 Yıl

Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum

 

Dr. Sezgi Durgun

 

Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan

 

Prof. Dr. Ayhan Aktar

 

Prof. Dr. Ayhan Kaya

 

Prof. Dr. Sema Erder

 

Yrd. Doç. Dr. Suna Gülfer Ihlamur-Öner

 

Doç. Dr. Erhan Doğan

 

Prof. Dr. Gencer Özcan

 

Prof. Dr. Şule Kut

 

Prof. Dr. Büşra Ersanlı

 

Yrd. Doç. Dr. Emre Erşen

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum

MURCIR

 

12.03.2015

Güneydoğu Avrupa'daki Avrupalılaşma Üzerine Yeni Bakış Açıları Arayışı

Miro Hacek, Ljubljana Üniversitesi

 

Çiğdem Nas, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Zuhal Mert Uzuner, Marmara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

17.04.2015

Genç Araştırmacılar Çalıştayı: "Özel Koşulların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politikaları"  

Prof. Hilal Elver, Kaliforniya Üniversitesi

 

Prof. Frank Lecocq, CIRED

 

Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum, MURCIR

 

Dr. Ethemcan Turhan, IPM

 

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

 

Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi

 

Laurent Bili, Fransa Büyükelçisi

 

Tuğba İçmeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

Doç. Dr. Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi

 

Mustafa Özgür Berke, İklim Ağı

 

Metin Akman, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Hülya Kurt, TSKB Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri Temsilcisi

 

Bertrand Willocquet, AFD Grubu Türkiye Direktörü

MURCIR

 

13.05.2015

Ortadoğu: Değişen Güvenlik Dinamikleri ve Türkiye

Prof. Dr. Ayşegül Sever, Marmara Üniversitesi

 

Prof. Dr. Gencer Özcan, Bilgi Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, MEF Üniversitesi

 

Doç. Dr. Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum, Marmara Üniversitesi

MURCIR

 

14.05.2015

Populism and Islamophobia in Europe in Neoliberal Times

Prof. Dr. Ayhan Kaya, Bilgi Üniversitesi

MURCIR

 

02.10.2015

How Geopolitics Continue to Undermine the Rule of Law and Good Governance?

Imtiaz Gul

MURCIR

 

06.10.2015

World War I and Propaganda Poster Art: Comparing the United States and German Cases

Asst. Prof. Joseph J. Kaminski

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

07.10.2015

The Contemporary Islamic State: History, Governance, and the Individual

Asst. Prof. Joseph J. Kaminski

MURCIR

 

15.10.2015

Balkanlarda Osmanlı Türk Algısı / Ottoman and Turkish Perception in the Balkans

Prof. Thalia DRAGONAS, Atina Üniversitesi, YUNANİSTAN

 

Prof. Anna FRANGOUDAKI, Atina Üniversitesi, YUNANİSTAN

 

Prof. Antoanela PETKOVSKA, UKIM, MAKEDONYA

 

Prof. Dritan EGRO, Tarih Enstitüsü, Arnavutoloji Çalışmaları Merkezi, ARNAVUTLUK

 

Doç. Dr. Genciana ABAZI-EGRO, Arnavutoloji Çalışmaları Merkezi, ARNAVUTLUK

 

Doç. Dr. Emanuel PLOPEAUNU, Constanta Ovidius Üniversitesi, ROMANYA

 

Yrd. Doç. Dr. Dimitar ATANASSOV, Bulgar Bilimleri Akademisi, BULGARİSTAN

 

Yrd. Doç. Dr. Anna ALEXIEVA, Bulgar Bilimleri Akademisi, BULGARİSTAN

 

Dr. Ledia DUSHKU, Arnavutoloji Çalışmaları Merkezi, ARNAVUTLUK

 

Dr. Sanja AREZINA, Güneydoğu Avrupa Toplumu Gelişim Enstitüsü, SIRBİSTAN

 

Dr. Danilo SARENAC, Yakınçağ Tarihi Enstitüsü, SIRBİSTAN

 

Dr. Ramiza SMAJIC, Tarih Enstitüsü, BOSNA-HERSEK

 

Dr. Adriana CUPCEA, Ulusal Azınlıkları Araştırma ve Roman Enstitüsü, ROMANYA

 

Metin Ömer, ROMANYA

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

20.10.2015

Vatandaşlık Hakkı Olarak Seçimler: Türkiye'de Siyasal Kültür, Demokrasi ve Seçimler

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Demirel, Marmara Üniversitesi

 

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi

 

Yasemin Örs, Oy ve Ötesi

 

Sinan Sökmen, Oy ve Ötesi

MURCIR

 

27.10.2015

Methodological Problems Facing Researchers Studying Regime Change

Assoc. Prof. Oxana Kharitonova - Moscow State Institute of International Relations and Higher School of Economics

MURCIR

 

07.11.2015

08.11.2015

A New Middle East: Persistent Authoritarianism(s) or Prospects for Democratization?

Ahmet Demirel, Marmara University

 

Felix Schmidt, Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey

 

Martin van Bruinessen

 

Hamit Bozarslan

 

Thomas Pierret

 

Ziad Majed

 

Cuma Çiçek

 

Seda Altuğ

 

Yüksel Taşkın

 

Karabekir Akkoyunlu

 

Mariz Tadros

 

Nicolas Pouillard

 

Günay Göksu Özdoğan

 

Donatella della Porta

 

John Chalcraft

 

Rabab Al-Mahdi

 

Ferhat Kentel

 

Deniz Kandiyoti

 

Nadje al-Ali

 

Aitemad Muhanna-Matar

 

Büşra Ersanlı

Siyasal Bilgiler Fakültesi

&

Friedrich-Ebert-Stiftung Turkey

 

10.12.2015

Why does the Islamic State (IS) Militarily Endure?

Omar Ashour

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

22.12.2015

Küresel İklim Politikasında Yeni Sayfa: Paris Anlaşması

Semra Cerit, Marmara Üniversitesi

 

Nilüfer Oral, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi 

 

Baran Alp Uncu, Marmara Üniversitesi

MURCIR

 

23.12.2015

Effects of Regime Change in the Power Structures of the Regional Elites in Georgia: Historical Sociological Analysis of Two Cases

Mikheil Svanidze

MURCIR

 

26.02.2016

Arap "Baharı" ve Türk Dış Politikası

Gürkan Zengin

Fikir Talimi

 

01.03.2016

Gezegenin Geleceği İçin Türetim Ekonomisi

Uygar Özesmi

MURCIR

 

07.03.2016

Do Institutions Really Matter for Democracy? Presidential Powers in Comparative Perspective: Turkey vs. Post-Soviet States

Oxana Kharitonova

MURCIR

 

18.03.2016

Elections and Political Polarization in America

James A. Thurber

MURCIR

 

23.03.2016

Peace Studies in Theory and Practice from an International Relations Perspective: Syria, Refugees, and Beyond

Itır Toksöz

MURCIR

 

03.10.2017

Greek Perceptions of Turkey and Turks

Ekavi Athanassopoulou

MURCIR

 

 

 

 

 

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce tarafından en son 29.09.2017 14:29:47 tarihinde güncellenmiştir.