2019 Yılı İçinde Çıkan Yayınlar

KİTAP 

ERŞEN, E., & KÖSTEM, S., (der.) (2019). Turkey's Pivot to Eurasia: Geopolitics and Foreign Policy in a Changing World Order. London/New York: Routledge.

GÖZEN, R. (der.) (2019). Uluslararası İlişkiler Teorileri. İstanbul: İletişim Yayınları.

SEVER, A., & ALMOG, O., (2019). Contemporary Israli-Turkish Relations in Comparative Perspective. London/New York: Palgrave Macmillan.

ÜNGÖR SUNAR, Ç., (2019). Asya Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar. İstanbul: Küre Yayınları.

KİTAP BÖLÜMÜ

ERŞEN, E., (2019). The Return of Eurasianism in Turkey: Relations with Russia and Beyond. Turkey's Pivot to Eurasia (pp.31-47), London/New York: Routledge.

ERŞEN, E., (2019). Rus Dış Politikasında Ortadoğu: Arap Baharı ve Sonrası. Küresel ve Bölgesel Güçlerin Ortadoğu Politikaları (pp.55-82), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

GÖZEN, R., (2019). Sonuç: Özet ve Değerlendirmeler. Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp.601-623), İstanbul: İletişim Yayınları.

GÖZEN, R., (2019). Giriş: Uluslararası İlişkiler, Teori ve Türkiye Tecrübesi. Uluslararası İlişkiler Teorileri (pp.19-35), İstanbul: İletişim Yayınları.

ÜNGÖR SUNAR, Ç., (2019). Heading towards the East? Sino-Turkish relations after the 15 July Coup Attempt. Turkey's Pivot to Eurasia (pp.64-78), London/New York: Routledge.

ÜNGÖR SUNAR, Ç., (2019). Çin ve Ortadoğu: Geleceğin Süpergücü Bögeye Nasıl Bakıyor?. Küresel ve Bölgesel Güçlerin Ortadoğu Politikaları (pp.1-20), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

MAKALE (SSCI)

ERŞEN, E., & ÇELİKPALA, M., (2019). Turkey and the changing energy geopolitics of Eurasia. ENERGY POLICY, vol.128, 584-592.

NASIR, M. A. , (2019). Oikopolitics, regulation and privacy: An essay on the governmental nature of the right to private life. Philosophy and Social Criticism, vol.45, no.3, 334-355.

MAKALE (DİĞER)

ÇETİNOĞLU-HARUNOĞLU, N. (2019). A Turkish perspective on the ethics of ‘safe zone’: the evolution of the concept in Turkish–American relations from Iraq (1991–2003) to Syria (2012–2016). Journal of Transatlantic Studies, vol.17, no.4, 427-462.

ÇETİNOĞLU-HARUNOĞLU, N. (2019). ABD’nin Körfez Monarşilerine Yaklaşımını Tarihsel Bir Açıdan Anlamak: Nixon Dönemi. Siyasal: Journal of Political Sciences, vol.28, no.1, 19-41.

ÇETİNOĞLU-HARUNOĞLU, N. (2019). Eisenhower'dan Obama'ya: ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Suriye. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.74, no.4, 1149-1182.

IHLAMUR-ÖNER, S. G., (2019). Delinking the Migration-Terrorism Nexus: Strategies for the De-Securitization of Migration. Perceptions: Journal of International Affairs, vol.24, no.2-3, 195-224.

YILDIZ, N., (2019). Sino–US Trade War: A Mini Review on Latin American Involvement. Management and Economics Research Journal, vol.5, 1-11.


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - İngilizce Bölümü tarafından en son 12.06.2020 15:57:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM